Sammen skaper vi gode trafikanter.

Vi tilbyr i utgangspunkt at du kan bli med på én dobbelttime. Det gir deg som ledsager et innblikk i hvordan og hva vi jobber med, og du får se eleven fra et annet perspektiv. Du kan også stille spørsmål.

Å skulle delta på flere kjøretimer skal avtales. Vi erfarer at å ha ledsager i baksetet ofte oppleves stressende for eleven.

Mange elever venter for lenge med å starte med øvelseskjøringen og har urealistiske forventninger til når man er klar til oppkjøring. Den norske føreropplæringsmodellen er en, om ikke den beste, i verden. Utnytt at du kan starte øvelseskjøringen allerede fra eleven er 16 år.