Sammen skaper vi gode trafikanter. Vi inviterer alle ledsagere til å delta på kjøretimer.

Å være observatør i baksetet er noe vi anbefaler alle ledsagere å være på en eller flere kjøretimer. Det gir innblikk i hvordan og hva vi jobber med, og du har anledning til å stille spørsmål.

Vi opplever at mange elever venter for lenge med å starte med øvelseskjøringen og har urealistiske forventninger til når man har lappen. Den norske føreropplæringsmodellen er en, om ikke den beste, i verden. Utnytt at du kan starte øvelseskjøringen allerede fra eleven er 16 år.