Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.

For klasse B betyr det at du må ha fylt 17 år og 6 måneder. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. På grunn av koronasituasjonen må du forhåndsbestille time på nett. Husk gyldig legitimasjon. Vi anbefaler at du tar med passet.

Tilrettelagt teoriprøve
Hvis du har behov for å få tilrettelagt teoriprøven din, må du søke om dette. Trykk her for mer informasjon om tilretteleggelse.

Teoriprøvens gyldighet
Teoriprøven er gyldig i 3 år. Etter dette må du avlegge ny teoriprøve.

Er teoriprøven for motorsykkel og bil den samme?
Dersom du har bestått teoriprøven i klasse A1, A2 eller A, må du likevel ta egen teoriprøve for klasse B.