I klasse A1, A2 og A er det henholdsvis 14, 14 og 17 obligatoriske undervisningstimer fordelt på ulike kjøretimer og kurs. I tillegg kommer kjøretimer for å nå målene som er satt. Varigheten nedenfor er oppgitt som undervisningstimer. Én undervisningstime tilsvarer 45 minutter.

Grunnkurs MC
3 timer
Trinnvudering trinn 2
1 time
Trinnvudering trinn 3
1 time
Sikkerhetskurs i trafikk (kun A1)
4 timer
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (kun A2 og A)
4 timer
Sikkerhetskurs på vei
A1: 5 timer
A2: 5 timer
A: 8 timer
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
4 timer