Vi tilbyr opplæring på mellomtung- og tung motorsykkel samt utvideleskurs av førerrett mellom lett- til mellomtung motorsykkel og mellomtung- til tung motorsykkel.

Å kjøre motorsykkel gir en spesiell følelse og er ulikt andre transportmidler. Å kjøre motorsykkel handler om kjøreglede. Gode ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse er viktig for å bidra til færre ulykker med motorsykkel.

Priser

Trafikkopplæring for motorsykkel (A2/A)
Trafikkopplæringen vi tilbyr er forankret i trafikkopplæringsforskriften og gjeldende læreplan utarbeidet av Statens vegvesen. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort, og læreforutsetninger varierer fra elev til elev.

Trafikkopplæringen er bygd opp i trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet. Trafikklæreren har kompetansen for å tilpasse opplæringen til deg slik at du skal nå målene for de ulike trinnene. På første kjøretime kartlegger vi elevens ferdighetsnivå og tilpasser fokusområder deretter. Du vil kunne forvente å få en pekepinn for veien videre etter denne timen.

Hva er obligatorisk opplæring?
I klasse A2 og A består den obligatoriske opplæringen av: grunnkurs MC, 2 trinnvurderinger, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på vei.

Kjøretimer for å nå målene som er satt for førerkortklassen, førerprøven og gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg.

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Er du over 25 år er du fritatt deler av trafikalt grunnkurs (kun førstehjelp og trafikant i mørket er obligatorisk).

I trinn 2 skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Du skal lære å beherske motorsykkelen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Før den praktiske opplæringen starter må du ha deltatt på grunnkurs motorsykkel.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I trinn 3 skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig. Kunnskap om trafikkregler og praktisering av dsse forventes for at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i god samhandling med andre. Hvilket kurs som er obligatorisk avhenger av førerkortklassen.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

På dette siste trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort. Du må delta på det obligatoriske sikkerhetskurs på vei.

Opplæringen i klasse A1, A2 og A avsluttes med en førerprøve hos Statens vegvesen. Førerprøven består av daglig kontroll, sikkerhetskontroll, ferdighetsprøve og kjøring på ca. 45 minutter.

På nettsidene til Statens vegvesen vil du finne mer informasjon om veien til førerkortet.

Utstyr til kjøretimer
Det er krav om personlig utstyr for å kjøre motorsykkel. Dette omfatter alt som er obligatorisk i henhold til trafikkopplæringsforskriften og evt. utstyr som er anbefalt mtp. vær og lignende. Mer informasjon får du av oss når du blir elev. Du må ha intercom, og ha dette montert på hjelmen før første kjøretime. Vi tilbyr ikke utstyr til utlån av hensyn til hygiene og smittevern. Vi har rabattavtaler hos både MC Oslo og Bullfighter.

Utvidelseskurs fra A1 til A2 og A2 til A
Har du førerkort i en lettere førerkortklasse tilbyr vi utvidelseskurs. Du kan bruke egen motorsykkel på deler av opplæringen.

For å utvide førerretten fra klasse A1 til A2 kan du velge mellom to alternative løsninger.

  1. Gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs fra A1 til A2, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på veg og opparbeide to års førerrett i klasse A1. Dette gir førerrett klasse A2 uten å avlegge førerprøve.
  2. Gjennomføre obligatorisk opplæring i trinn 3 og 4 for klasse A2 og bestå førerprøve. Dette innebærer en trinnvurdering, sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og sikkerhetskurs på veg. Det er da ikke krav om to års førerrett i klasse A1.
Utvidelse fra A1 til A gjøres med obligatorisk opplæring og førerprøve for klasse A.
Utvidelse av førerett fra klasse A2 til A gjøres med obligatorisk opplæring på minst 7 timer. Opplæringen består av både teori og praktisk kjøring.

Sesongstart
Av tidligere erfaring starter vi med kjøretimer på motorsykkel omkring midten av april. For å være en av de som kommer tidligst i gang med sesongen på to hjul må du ha deltatt på obligatorisk grunnkurs MC. Finn kurs i vår kurskalender eller ta kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende opplæringen.

Alderskrav
Aldersgrensen for førerrett i klasse A1 (16 år), A2 (18 år) og A (20/24 år).

Øvelseskjøring
Du kan starte øvelseskjøring etter fylte 15 år (A1), 16 år (A2), A (22 år).

Smittevern
Trykk her for våre smitteverntiltak.

Helsekrav
Trykk her for helsekrav knyttet til opplæringen.

Opplæringskrav
Trykk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

Trykk her for å lese om kravene til førerkort.

Ferdighetsprøve
Trykk her for å se oppgavene til ferdighetsprøven.