I klasse B er det 19 obligatoriske undervisningstimer fordelt på ulike kjøretimer og kurs. I tillegg kommer kjøretimer for å nå målene som er satt. Varigheten nedenfor er oppgitt som undervisningstimer. Én undervisningstime tilsvarer 45 minutter.

Trinnvudering trinn 2
1 time
Trinnvudering trinn 3
1 time
Sikkerhetskurs på øvingsbane (inkl. NAF baneleie)
4 timer
4.1.1 Bilkjøringens risiko
2 timer
4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø
5 timer
4.1.3 Planlegging i variert miljø
4 timer
4.1.4 Refleksjon og oppsummering
2 timer
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
4 timer