Vi tilbyr kjøretimer med både manuelt gir og automatgir.

Med førerrett i klasse B kan du kjøre motorvogn med en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg. Er du usikker på om du skal kjøre med manuelt gir eller ikke anbefaler vi at du vurderer muligheten for privat øvelseskjøring. Hvis du ikke har tilgang til bil med manuelt gir for øvelseskjøring må du forvente at førerkortet blir dyrere og at det tar lenger tid.

Priser

Trafikkopplæringen for personbil (B)
Trafikkopplæringen er forankret i trafikkopplæringsforskriften og læreplan utarbeidet av Statens vegvesen. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort. Læreforutsetninger varierer fra elev til elev, men målene er de samme.

Trafikkopplæringen er bygd opp i trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet. Trafikklæreren har kompetansen for å tilpasse opplæringen til deg slik at du skal nå målene for de ulike trinnene. På første kjøretime kartlegger vi elevens ferdighetsnivå og tilpasser fokusområder deretter. Du vil kunne forvente å få en pekepinn for veien videre etter denne timen.

Hva er obligatorisk opplæring?
For personbil (B) består den obligatoriske opplæringen av to trinnvurderinger, bykjøring (obligatorisk hos oss), sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på vei.

Kjøretimer for å nå målene som er satt for førerkortklassen, førerprøven og gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg.

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Er du over 25 år er du fritatt deler av trafikalt grunnkurs (kun førstehjelp og trafikant i mørket er obligatorisk).

I trinn 2 skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Du skal lære å beherske bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I trinn 3 skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig. Kunnskap om trafikkregler og praktisering av dsse forventes for at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i god samhandling med andre. Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

På dette siste trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort. Du må delta på det obligatoriske sikkerhetskurs på vei.

Opplæringen i klasse B avsluttes med en førerprøve hos Statens vegvesen. Førerprøven består av sikkerhetskontroll og kjøring med varighet på 75 minutter.

På nettsidene til Statens vegvesen vil du finne mer informasjon om veien til førerkortet - Klasse B.

Alder
Aldersgrensen for førerprøve er 18 år. Teoriprøven er 17,5 år.

Øvelseskjøring
Du kan starte øvelseskjøring etter fylte 16 år.

Smittevern
Trykk her for våre smitteverntiltak.

Helsekrav
Trykk her for helsekrav knyttet til opplæringen.

Opplæringskrav
Trykk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

Trykk her for å lese om kravene til førerkort.