I klasse B96 og BE er det 7 obligatoriske undervisningstimer fordelt på ulike kjøretimer og kurs. I tillegg kommer kjøretimer for å nå målene som er satt. Varigheten nedenfor er oppgitt som undervisningstimer. Én undervisningstime tilsvarer 45 minutter.

Trinnvudering trinn 2
1 time
Trinnvudering trinn 3
1 time
Grunnleggende lastsikring
1 timer
Lastsikringskurs
2 timer
Sikkerhetskurs på vei
3 timer
Førerprøve inkl. oppvarmingstime
4 timer