Kjører du lovlig med tilhenger? Nye elektriske- og hybridbiler med høy totalvekt kan skape trøbbel for deg som kun har førerkort klasse B.

Statens vegvesen har utviklet en tilhengerkalkulator for å vise deg hva du lovlig kan trekke med din bil og ditt førerkort. 

Vi tilbyr kjøretimer i kl. B96 og BE. Med kl. B96 kan du lovlig kjøre bil og tilhenger med samlet tllatt totalvekt på 4250 kg. Med kl. BE kan du lovlig kjøre bil og tilhenger med samlet tillatt totalvekt på 7000 kg.

Det er ingen forskjell på opplæringen i kl. B96 og BE, men for å få kl. BE må du ha oppkjøring. 

Priser

Trafikkopplæring for tilhenger (B96/BE)
Trafikkopplæringen vi tilbyr er forankret i trafikkopplæringsforskriften og gjeldende læreplan utarbeidet av Statens vegvesen. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort, og læreforutsetninger varierer fra elev til elev.

Trafikkopplæringen er bygd opp i trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet. Trafikklæreren har kompetansen for å tilpasse opplæringen til deg slik at du skal nå målene for de ulike trinnene. På første kjøretime kartlegger vi elevens ferdighetsnivå og tilpasser fokusområder deretter. Du vil kunne forvente å få en pekepinn for veien videre etter denne timen.

Hva er obligatorisk opplæring?
I klasse B96 og BE består den obligatoriske opplæringen av: 2 trinnvurderinger, lastsikringskurs og sikkerhetskurs på vei.

Kjøretimer for å nå målene som er satt for førerkortklassen, førerprøven og gebyrer til Statens vegvesen kommer i tillegg.

I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B.

I trinn 2 skal du lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk som f.eks. rygging og av- og påkobling av tilhenger. Kjøringen skal være økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal tilegne deg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I trinn 3 er opplæringen rettet mot at du skal beherske kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk. Kjøringen skal være tydelig, sikker og selvstendig. Du skal kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruke medhjelper ved rygging.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I siste trinn er opplæringen rettet mot samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt. Du må delta på to obligatoriske kurs: lastsikring og sikkerhetskurs på vei.

Klasse B96 krever ingen førerprøve. Opplæringen i klasse BE avsluttes med en førerprøve hos Statens vegvesen. Førerprøven består av en daglig kontroll, sikkerhetskontroll og kjøring på ca. 40 minutter.

På nettsidene til Statens vegvesen vil du finne mer informasjon om veien til førerkortet - Klasse BE.

Erfaren med tilhenger?
Det kan være mulig å gjennomføre all opplæring i løpet av kort tid. Ta kontakt dersom du ønsker dette.

Alderskrav
Aldersgrensen for å ta klasse B96/BE er 18 år.

Øvelseskjøring
Du kan starte øvelseskjøring etter fylte 16 år.

Smittevern
Trykk her for våre smitteverntiltak.

Helsekrav
Trykk her for helsekrav knyttet til opplæringen.

Opplæringskrav
Trykk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

Trykk her for å lese om kravene til førerkort.