Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen.

Dette gjelder kun de obligatorisk kursene sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

TABSelev.no kan du hente ut dokumentasjon på fravær.

Kilde: Udir: Fravær i videregående