Vi tilbyr foresatte å bli med i baksetet på kjøretimer for å få bedre samarbeid om elevens opplæring.

Begynn tidlig med opplæringen
God trafikkopplæring er et viktig for å hindre ungdomsulykker. Mange venter for lenge med å starte. Husk at trafikkopplæringen kan startes allerede når man er 15 år. Mengdetrening frem til man blir er gammel nok for førerkort i den aktuelle førerkortklassen vil forhåpentligvis bidra til at eleven kan ta gode valg.

Vi inviterer til samarbeid
Et godt samarbeid mellom elev, foresatt og lærer er viktig for å oppnå en god og effektiv trafikkopplæring.

Ved å delta som observatør på kjøretimer vil du kunne observere eleven fra et annet perspektiv.

Ta kontakt om du har spørsmål, eller ønsker å delta på neste kjøretime.