Smittevern
Trykk her for å lese trafikkskolene smitteverntiltak.

God progresjon
Vi er på lik linje som deg opptatt av at opplæringen skal være effektiv. Vi har skrevet tips til hvordan vi sammen oppnår dette

  • Øvelseskjør med fokus på det du har fått tilbakemelding om på tabselev. Varier kjørerutene.
  • Sett av tid til kjøretimer og privat øvelseskjøring.
  • Vær motivert og opplagt.
  • Ledsager oppfordres til å delta på en kjøretime.


Første kjøretime
Under vil du få en oversikt over hva du vil gjøre på første kjøretime.  

  • gjøre seg kjent med bilen; seteinnstilling, speiljustering, gjennomgang av ulike knapper og hendler m.m. 
  • sikring av personer og last
  • gjennomgang av tabselev.no
  • skolereglement
  • forventnings- og spørsmålsavklaring
  • kjøring