Før du skal ta teoriprøven må du søke om førerkort. Dette kan du gjøre elektronisk eller på eget skjema som du leverer til Statens vegvesen. Vi anbefaler at du gjør dette elektronisk på forhånd. Når du søker om førerkort vil du få spørsmål om syn og helse.

Synstest
Det stilles krav til at du har godt nok syn til å delta i trafikken. Er du elev hos oss vil du få rabatt på synstest m.m. hos Brilleland. Les mer om synstest og førerkort på Brilleland sine nettsider.

Vandelskontroll
For å bestille oppkjøring må vandelen din være godkjent. Vandelskontroll skjer automatisk med at du søker om førerkort. Første gang du søker om førerkort blir søknaden sendt til vandelskontroll hos politiet. Vandelskontroll tar vanligvis to til fire uker, men det kan også ta lenger tid.

Godkjent vandel er gyldig i seks måneder. Vandelskontroll gjøres automatisk hver fjerde måned inntil førerkort er utstedt, eller i maksimalt tre år. Ved behov for vandelskontroll etter tre år, må du ta kontakt med Statens vegvesen. Ved ikke godkjent vandel gjøres det ikke automatisk ny vandelskontroll. Du kan sjekke om vandel er godkjent under dine søknader på din side på Statens vegvesen.

Mer informasjon finner du på søk om førerkort på Statens vegvesen sine nettsider.