Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for.

For klasse B betyr det at du må ha fylt 17 år og 6 måneder. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. På grunn av koronasituasjonen må du forhåndsbestille time på nett. Husk gyldig legitimasjon. Vi anbefaler pass.

Er du forberedt?
I juni strøk 1 av 3 elever på teoriprøven. Er du godt nok forberedt? Vi anbefaler at du leser teoriboken i tillegg til f.eks. teoritentamen.no. Om du ikke består teoriprøven er karantenetiden 2 uker.

Teorikurs
Ønsker du hjelp med å øve til teoriprøven? Vi tilbyr kurs for 1 eller flere elever.

Tilrettelagt teoriprøve
Dersom du har behov for tiltrettelagt teoriprøve hjelper vi deg å skrive brev til Statens vegvesen.

Teoriprøvens gyldighet
Teoriprøven er gyldig i 3 år. Etter dette må du avlegge ny teoriprøve.