Motorsykkel

Vi tilbyr opplæring på lett-, mellomtung og tung motorsykkel samt konverteringskurs.

Å kjøre motorsykkel gir en spesiell følelse og er ulikt andre transportmidler. Å kjøre motorsykkel handler om kjøreglede. Gode ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse er viktig for å bidra til færre ulykker med motorsykkel.

Priser

Trafikkopplæring
Trafikkopplæringen vi tilbyr er forankret i trafikkopplæringsforskriften og gjeldende læreplan utarbeidet av Statens vegvesen. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort, og læreforutsetninger varierer fra elev til elev.

Trafikklæreren har kompetansen for å tilpasse opplæringen til deg slik at du skal nå de målene for de ulike trinnene. Du vil derfor ikke ha anledning til å bestemme at du vil ha èn dobbelttime før trinnvurdering. Dette bestemmes av din trafikklærer.

Trafikkopplæringen er bygd opp i trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet.

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Er du over 25 år er du fritatt deler av trafikalt grunnkurs.

I trinn 2 skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Du skal lære å beherske motorsykkelen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Før den praktiske opplæringen starter må du ha deltatt på grunnkurs motorsykkel.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I trinn 3 skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig. Kunnskap om trafikkregler og praktisering av dsse forventes for at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i god samhandling med andre. Hvilket kurs som er obligatorisk avhenger av førerkortklassen.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

På dette siste trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort. Du må delta på det obligatoriske sikkerhetskurs på vei.

Opplæringen i klasse A1, A2 og A avsluttes med en førerprøve hos Statens vegvesen. Førerprøven består av daglig kontroll, sikkerhetskontroll, ferdighetsprøve og kjøring på ca. 45 minutter.

På nettsidene til Statens vegvesen vil du finne mer informasjon om veien til førerkortet.

Motorsykkelutstyr
Vi tilbyr ikke motorsykkelutstyr til leie. Det er krav hos oss om eget utstyr. Vi har rabattavtale med MC Oslo og Bullfighter.

Konverteringskurs
Vi tilbyr konverteringskurs for å utvide førerretten fra A1 til A2, og A2 til A.

Alderskrav
Aldersgrensen for førerrett i klasse A1 (16 år), A2 (18 år) og A (20/24 år).

Øvelseskjøring
Du kan starte øvelseskjøring etter fylte 15 år (A1), 16 år (A2), A (22 år).

Smittevern
Trykk her for våre smitteverntiltak.

Helsekrav
Trykk her for helsekrav knyttet til opplæringen.

Opplæringskrav
Trykk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

Trykk her for å lese om kravene til førerkort.

Ferdighetsprøve
Trykk her for å se oppgavene til ferdighetsprøven.