På førerprøven får du spørsmål om å gjennomføre en sikkerhetskontroll.
Du vil finne et hefte med sikkerhetskontrollspørsmål på tabselev.no ved å trykke på Dokumenter. 

Skjermbilde 2020 11 22 kl. 15.36.09

Førerprøven består at både teori og praksis.
Før den praktiske kjøringen vil du bli stilt et spørsmål fra sikkerhetskontrollen som alle må kunne utføre. Fører av kjøretøy har ansvar for kjøretøyets stand og last. Dette er nedfelt i vegtrafikkloven § 23. I loven heter det blant annet:

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.