Personbil

Med førerrett i klasse B kan du kjøre motorvogn med en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg.

Vi tilbyr opplæring med manuell- og automatgir. Vi vil som hovedregel anbefale å velge opplæring med den girtypen du har anledning til å bruke ved privat øvelseskjøring.

Priser

Trafikkopplæring
Trafikkopplæringen er forankret i trafikkopplæringsforskriften og læreplan utarbeidet av Statens vegvesen. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort. Læreforutsetninger varierer fra elev til elev, men målene er de samme.

Trafikklæreren har kompetansen for å tilpasse opplæringen til deg slik at du skal nå de målene for de ulike trinnene. Du vil derfor ikke ha anledning til å bestemme at du vil ha èn dobbelttime før trinnvurdering. Dette bestemmes av din trafikklærer.

Trafikkopplæringen er bygd opp i trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet.

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Er du over 25 år er du fritatt deler av trafikalt grunnkurs.

I trinn 2 skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører. Du skal lære å beherske bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I trinn 3 skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig. Kunnskap om trafikkregler og praktisering av dsse forventes for at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i god samhandling med andre. Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

På dette siste trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort. Du må delta på det obligatoriske sikkerhetskurs på vei.

Opplæringen i klasse B avsluttes med en førerprøve hos Statens vegvesen. Førerprøven består av sikkerhetskontroll og kjøring på ca. 60 minutter.

På nettsidene til Statens vegvesen vil du finne mer informasjon om veien til førerkortet - Klasse B.

Alder
Aldersgrensen for førerprøve er 18 år. Teoriprøven er 17,5 år.

Øvelseskjøring
Du kan starte øvelseskjøring etter fylte 16 år.

Smittevern
Trykk her for våre smitteverntiltak.

Helsekrav
Trykk her for helsekrav knyttet til opplæringen.

Opplæringskrav
Trykk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

Trykk her for å lese om kravene til førerkort.