Personbil med tilhenger

Personbil med tilhenger har 2 forskjellige førerkort. Med kode 96 kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på 4250 kg. Klasse BE gir rett til å føre tilhenger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Ved å ta førerkort for klasse BE får du førerrett for traktor og motorredskap med tillatt totalvekt inntil 25 000 kg, med eller uten tilhenger, i Norge. Konstruktiv hastighet må ikke overstige 40 km/t. 

Priser

Trafikkopplæring
Trafikkopplæringen vi tilbyr er forankret i trafikkopplæringsforskriften og gjeldende læreplan utarbeidet av Statens vegvesen. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort, og læreforutsetninger varierer fra elev til elev.

Trafikklæreren har kompetansen for å tilpasse opplæringen til deg slik at du skal nå de målene for de ulike trinnene. Du vil derfor ikke ha anledning til å bestemme at du vil ha èn dobbelttime før trinnvurdering. Dette bestemmes av din trafikklærer.

Trafikkopplæringen er bygd opp i trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen i det neste trinnet.

I klasse B kode 96 og BE anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort klasse B.

I trinn 2 skal du lære å mestre kjøretøyene rent kjøreteknisk som f.eks. rygging og av- og påkobling av tilhenger. Kjøringen skal være økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal tilegne deg kunnskap om risiko ved å kjøre med tilhenger, lastsikring og sikkerhetskontroll.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I trinn 3 er opplæringen rettet mot at du skal beherske kjøring med bil og tilhenger i variert trafikk. Kjøringen skal være tydelig, sikker og selvstendig. Du skal kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruke medhjelper ved rygging.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering når kompetansen er i henhold til målene.

I siste trinn er opplæringen rettet mot samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt. Du må delta på to obligatoriske kurs: lastsikring og sikkerhetskurs på vei.

Klasse B96 krever ingen førerprøve. Opplæringen i klasse BE avsluttes med en førerprøve hos Statens vegvesen. Førerprøven består av en daglig kontroll, sikkerhetskontroll og kjøring på ca. 40 minutter.

På nettsidene til Statens vegvesen vil du finne mer informasjon om veien til førerkortet - Klasse BE.

Alderskrav
Aldersgrensen for å ta klasse B96/BE er 18 år.

Øvelseskjøring
Du kan starte øvelseskjøring etter fylte 16 år.

Smittevern
Trykk her for våre smitteverntiltak.

Helsekrav
Trykk her for helsekrav knyttet til opplæringen.

Opplæringskrav
Trykk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

Trykk her for å lese om kravene til førerkort.