Vi vil at foresatte blir med i baksetet på de første kjøretimene for å få bedre forståelse av elevens førerkompetanse og at det vil gi en høyere kvalitet på den private øvingskjøringen.

Begynn tidlig med opplæringen
God trafikkopplæring er et viktig for å hindre ungdomsulykker. Mange venter for lenge med å starte. Husk at trafikkopplæringen kan startes allerede når man er 15 år. Mengdetrening frem til man blir er gammel nok for førerkort i den aktuelle førerkortklassen vil forhåpentligvis bidra til at eleven kan ta gode valg.

Vi inviterer til samarbeid
Et godt samarbeid mellom elev, foresatt og lærer er viktig for å oppnå en god og effektiv trafikkopplæring.

Ved å delta som observatør på kjøretimer vil du kunne observere eleven fra et annet perspektiv samt få tips og råd til mengdetreningen. Vi tror på påsitt som en samarbeidsarena.

Ta kontakt om du har spørsmål, eller ønsker å delta på neste kjøretime.