Personbil

Informasjon om opplæring med bil (klasse B)

Vi tilbyr opplæring med manuell- og automatgir. Henholdsvis klasse B og B automat. 

Det blir ofte stilt spørsmål ved om du bør velge opplæring med manuell- eller automatgir. Vi anbefaler at du velger å kjøre med den girtypen du har anledning til å øvelseskjøre med privat. Det er selvfølgelig unntak.

Oversikt over klasser

KlasseBeskrivelse
Klasse B Du kan øvelseskjøre fra du er 16 år. Minstealder for førerkort er 18 år. Du kan kjøre motorvogn (alle kjøretøy med motor utenom motorsykkel) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg. Motorvognen kan høyst være godkjent for 8 passasjerer i tillegg til fører. Med førerkort klasse B har du rett til å kjøre moped og firehjuling. 
Klasse B automat Tilsvarende klasse B, men med begrensing til biler med automatgir. Du kan øvelseskjøre med manueltgir. Ønsker du å konvertere førerkortet på et senere tidspunkt må du ha ny oppkjøring.

Trafikkopplæringen - omfattende trafikal kompetanse
Trafikkopplæringen er sammensatt av fire trinn. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort. Forutsetningene for å få denne kompetansen er ulik, og vi kan derfor ikke på forhånd si hva et førerkort vil koste. Dette er også bakgrunnen for at vi ikke tilbyr pakker som inneholder annet enn obligatorisk opplæring som alle skal ha.

  • Trinn 1: Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.
  • Trinn 2: Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
  • Trinn 3: Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.
  • Trinn 4: Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Individuell og obligatorsk opplæring
I tillegg til individuell opplæring består opplæringen av

  • trinnvurdering trinn 2
  • trinnvurdering og sikkerhetskurs på øvingsbane på trinn 3
  • sikkerhetskurs på vei på trinn 4

Målene
Målene i trafikkopplæringsforskriften er hva vi forholder oss til. Les gjerne gjennom hva målene er for hvert trinn slik at du får en bedre forståelse av hva som kreves.