Tilhenger

Informasjon om opplæring med tilhenger (klasse B96 og BE)

Kjører du lovlig med tilhenger? Reglene for kjøring med tilhenger kan virke kompliserte. Nedenfor er en oversikt over hva du har lov til å kjøre på førerkort i klasse B, B96 og BE.

Utvidelse til klasse B96
Med klasse B96 øker tillatt totalvekt for vogntoget med 750 kg, til 4250 kg. Ellers er reglene det samme som for klasse B. 

Utvidelse til klasse BE
Med klasse BE kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt inntil 3500 kg. Med klasse BE kan du kjøre et vogntog med tillatt totalvekt inntil 7000 kg.

Klasse BE gir deg også førerrett for traktor og motorredskap med tillatt totalvekt inntil 25 000 kg. Konstruktiv hastighet må ikke overstige 40 km/t.

Trafikkopplæringen - omfattende trafikal kompetanse
Trafikkopplæringen er sammensatt av fire trinn. Det kreves omfattende trafikal kompetanse for å få førerkort. Forutsetningene for å få denne kompetansen er ulik, og vi kan derfor ikke på forhånd si hva et førerkort vil koste. Dette er også bakgrunnen for at vi ikke tilbyr pakker som inneholder annet enn obligatorisk opplæring som alle skal ha.

  • Trinn 1: Trinn 1 er dekket gjennom opplæringen for erverv av førerett i klasse B.
  • Trinn 2: Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.
  • Trinn 3: Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.
  • Trinn 4: Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Målene
Målene i trafikkopplæringsforskriften er hva vi forholder oss til. Les gjerne gjennom hva målene er for hvert trinn slik at du får en bedre forståelse av hva som kreves.

Vis kurs