Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk dersom du er yngre enn 25 år.

På trafikalt grunnkurs skal du få så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at du kan begynne å øvelseskjøre. 

Dette er temaene på trafikalt grunnkurs

1. Trafikkopplæringen
2. Trafikk og førerrollen
3. Mennesket i trafikken og samhandling
4. Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
5. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
6. Tiltak ved trafikkulykke
7. Trafikant i mørket (mørkedemo)

Kursets varighet
10 timer teori
4 timer førstehjelp
3 timer mørkedemo

Over 25 år eller har førerkort fra før?
Er du over 25 år eller har førerkort fra en annen førerkortklasse trenger du ikke å delta på teorien i trafikalt grunnkurs. Du kan begynne å øvelseskjøre uten kurs. 

Førstehjelp er obligatorisk for alle
Førstehjelpskurset består av både teori og praktiske øvelser. Kurset har en varighet på 4 timer.

Mørkedemo
Skal du øvingskjøre i perioden 1. november til 15. mars må du ha deltatt på kurset. Kurset har en varighet på 3 undervisningstimer og foregår på kveldstid. Husk at det er kaldt/vått å stå ute, så kle deg godt.

Vis kurs