Vi vil tilby opplæring til flest mulig elever i løpet av en arbeidsdag. Derfor må kjøretimer starte og avsluttes på faste steder med mindre annet er avtalt. Alle kurs skal starte på Gasolini trafikkskole. Vil du starte eller avslutte kjøretimen andre steder vil det gå på bekostning av din undervisningstid.

Faste steder