Vårt mål
Vi har et ønske og et mål for trafikkopplæringen og bringe så mange elever som mulig opp på et kompetansenivå som overgår et nivå der faste regler for alle handlinger dominerer. Det kan være trygt i begynneropplæringen å forholde seg til faste mønstre og rutiner, men målet er noe annet enn å forbli der.

Å ha kompetanse til å vurdere smarte og gode trafikale løsninger, er noe vi alltid må strekke oss etter å gi kjøreelevene. Det vil også fungere meget fint, så lenge alle forholdsregler følges. Dette skapes blant annet gjennom mye øvingskjøring og praksis underveis i trafikkopplæringen, altså at erfaringen gis med lærer/ledsager ved elevens side.

Et ønske om å forbli på et nivå der faste rutiner er eneste utgangspunkt, er å undervurdere kjøreelevene.

Få erfaring
Erfaring og rutine er nyttig. Repetisjon gjør at læringen blir enklere. Å frigjøre mental kapsitet er viktig i et komplisert system som trafikken. Manglende erfaring innebærer blant annet dårligere informasjonsinnhenting, lengre reaksjonstid og dårligere evne til å gjøre flere ting samtidig. Å bruke kjøretøyet i trafikken er den mest effektive måten å skaffe seg erfaring på som trafikant, men under sikre forhold. Hvordan skal man tilegne seg erfaringen? Når det gjelder bilkjøring anbefaler vi at dere øvelseskjører privat som et supplement til trafikkopplæringen.