Skolereglement

Trafikkskolen er en arbeidsplass for lærere og elever. Formålet med reglementet er å fremme et godt arbeids- og læringsmiljø

1. Generelle vilkår

Generelle vilkår gjelder for alle våre tjenester og produkter og må leses i sammenheng med vilkårene for hver tjeneste eller produkt.

2. Kjøretimer og kurs

Bestilling
Kjøretimer kan bestilles på tabselev.no. Timen er først gyldig når den er godkjent og du har mottatt en SMS. Timer som bestilles etter kl. 22 garanteres ikke å bli behandles før neste virkedag. Dersom timen blir kansellert vil du få tilbud om ny kjøretime.

Obligatorisk opplæring kan kun bestilles gjennom lærer.

Avbestilling
Avbestilling av kjøretimer og kurs må senest være formidlet til oss kl. 12. Hvor langt i forveien avgjøres av type tjeneste som er bestilt.

  • Ikke-obligatorisk opplæring; kjøretimer, teoritimer, trinnvurdering og lignende er 1 virkedag.
  • Obligatorisk opplæring; sikkerhetskurs på øvingsbane, sikkerhetskurs på vei, lastsikringskurs, trafikalt grunnkurs og lignende er 3 virkedager.
  • Førerprøve er 3 virkedager.

Ved for sen avbestilling må du betale full pris for tjenesten.

3. Sykdom

Ved sykdom må du levere legeattest som viser at du har vært syk på eksakt dato. Legeattesten skal være mottatt senest 7 dager fra og med fraværsdagen. Eksempel: Har du kjøretime 5. oktober, og legeattesten viser du har vært syk 2. - 7. oktober, ville du hatt tid til å gi beskjed om fraværet i god tid. Fraværet skal varsles på SMS eller telefon.

Dersom læreren er syk vil du bli informert straks sykdommen oppfattes alvorlig nok til å gå utover undervisningen. Lærer setter opp ny time.

4. Avlysning

Trafikkskolen har rett til å avlyse timen når det oppstår situasjoner som gjør at undervisningen ikke kan gjennomføres som planlagt. 

5. Ikke møtt

Lærer venter 15 minutter etter avtalt tidspunkt før han eller hun returnerer til kontoret. Vi forsøker å kontakte deg på SMS og telefon. Møter du ikke vil timen regnes som «ikke møtt». Du vil bli belastet for timen. 

6. Åpningstider

Vi tilbyr opplæring mellom kl. 7 - 19 på hverdager og på utvalgte helger. Kontoret er delvis bemannet hverdager kl. 9 til 17. 

7. Møtested

Vi vil tilby opplæring til flest mulig elever i løpet av en arbeidsdag. Derfor må kjøretimer starte og avsluttes på faste steder med mindre annet er avtalt. Alle kurs skal starte på Gasolini trafikkskole. Vil du starte eller avslutte kjøretimen andre steder kan det gå på bekostning av din undervisningstid.

8. Priser

Vi forbeholder oss retten til prisendringer i løpet av opplæringen. Prisendringer vil varsles 30 dager i forveien.

9. Førerprøve

Førerprøven er en tjeneste som tilbys av Statens vegvesen, og eventuelle erstatningskrav må rettes til Statens vegvesen. Om eleven har skyld i at førerprøven blir avlyst, eksempelvis ikke gyldig legitimasjon, belastes eleven som normalt.

10. Opplæring

Gyldig legitimasjon og bevis for trafikalt grunnkurs skal medbringes til hver kjøretime. Førerkort for annen klasse aksepteres. Kontrollgebyr gitt av statlig organ betales av eleven.

11. Klasse A1, A2 og A

Vi vil av smittemessige og hygieniske årsaker ikke låne ut utstyr. Dette gjelder klær, hjelm, sko, hansker og lignende. I henhold til trafikkopplæringsforskriften paragraf 4-9 skal du ha klær og utstyr som er egnet for motorsykkelkjøring. Vi anbefaler i tillegg at du kjøper en regndress som er lagd for motorsykkelkjøring. Det vil holde deg, så godt, som tørr og varm ved regn.

Kommunikasjon
Kommunikasjon mellom lærer og elev foregår ved bruk av intercom. Løsningen vi har er som følger:

  • Alternativ 1 er at du kjøper intercom etter eget budsjett og valg. Enheten må støtte universell tilkobling, og ha en rekkevidde på minst 300 meter.
  • Alternativ 2 er at du låner intercom-enheten av oss, men du må kjøpe "audiokit" til 500 kr som inneholder festebraketter, høyttalere og mikrofon. Dette er personlig og eier du etter endt opplæring. Vi bruker intercom fra Midland, og modellen vi bruker er BTX2 S PRO. Audiokit er kompatibel med BTX1, BTX2, BTX2 S PRO, og BT Next PRO.

Har du egen intercom er du ansvarlig for at du møter med fulladet enhet og at den fungerer.

Regler og krav
Møter du til kjøretimen/kurs uten korrekte klær og/eller utstyr vil timen bli regnet som "ikke møtt" ettersom vi ikke har utstyr til utlån. Kjøretimen/kurset kan ikke gjennomføres ettersom kravene i § 4-9 i trafikkopplæringsforskriften ikke er oppfylt.

12. Om vilkårene

Du skal ha gjort deg kjent med innholdet på trafikkskolens nettside. Du aksepterer de til enhver tid gjeldende vilkår for Gasolini trafikkskole, tilgjengelig på gasolinitrafikkskole.no.