Helsedirektoratet har stengt alle barnehager og skoler. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak som ble innført fra torsdag 12. mars 2020.

I en kort periode var det uklart om også trafikkskolene var omfattet av vedtaket. Det viste seg å være tilfelle, og siden 13. mars har vi holdt stengt.

Hva vi har gjort i perioden siden stenging

De inngripende tiltakene varer foreløpig til og med 13. april. Et ekspertutvalg skal legge fram sine vurdering 6. april om koronatiltakene er samfunnsøkonomiske forsvrlige. 8. april kommer regjeringen med en ny beslutning om tiltak, basert på faglige vurderinger fra FHI og Helsedirektoratet.

Statens vegvesen avlyser alle førerprøver fram til og med 17. april. Oppstart av førerprøver vil bli vurdert ut fra gjeldene smittevernregler over påske.