Verv 1 elev og få 1 gratis kjøretime.
For hver elev du verver (inntil 5 stk) får du og den nye eleven 1 gratis undervisningstime hver.

Timene kan brukes hverdager mellom kl. 6.15 og 20.30. Vilkåret er at du er aktiv kunde, og har kjøpt undervisningstjenester for minimum 4000 kr.

Få en gratis prøvetime til en verdi av 680 kr