Kan vi starte og/eller avslutte kjøretimen andre steder?
Vi er fleksible og vil innen rimelighetens grenser forsøke å gjøre det så langt det ikke går utover vår timeplan. Dette må avtales på forhånd.
Hvor ofte bør jeg ha kjøretimer?
Vi anbefaler at du har en kjøretime i uken. I tillegg kommer den private øvelseskjøringen.
Gir kjøretimer gyldig fravær?
Nei, kjøretimer er ikke gyldig fravær. Sikkerhetskurs på øvingsbane (trinn 3) og del 2 og 3 av sikkerhetskurs på vei (trinn 4) er gyldig fravær. Gjelder klasse B.
Hvor mange kjøretimer trenger jeg?
Muligheten for privat øvelseskjøring og tidligere trafikal kompetanse er viktige faktorer i vurderingen av hvor mange kjøretimer du trenger. Kontinuitet i kjøringen gir større progresjon enn sporadiske kjøretimer. For de fleste vil det være nødvendig med en del kjøretimer utenom det obligatoriske for å oppnå tilstrekkelig forståelse og kompetanse. Hvert trinn i opplæringen inneholder mål som må nås før vi går videre. Informasjon om målene finner du under «Hva vi gjør» og «Førerkortklasser». Der velger du aktuell førerkortklasse. Vårt hovedmål er at du blir en ansvarlig og trygg bilfører/motorsyklist. Bestått førerprøve er et resultat av det.
Kan ledsager være med?
Ja, dette er mulig. Bare ta kontakt med oss i forkant av kjøretimen, så avtaler vi det.
Kan jeg øvelseskjøre med tilhenger?
Ja. Det er klassen du øvelseskjører i som begrenser hva du kan kjøre med.

Kjøp grunnpakken og spar 2010 kr! Alle kunder får gratis tilgang til teoritentamen.no.