Introduksjon

Trafikkopplæringen er omfattende og det er mye du skal kunne.

Start her

Trinn 1

Trafikantens ABC. Foruten visse unntak må alle som skal begynne å øvingskjøre gjennom et obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timer. Du vil få en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter førstehjelp og å være trafikant i mørket.

Lær mer om trinn 1

Trinn 2

Før du kan rette oppmerksomheten mot annen trafikk er det nødvendig med grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Å få automatisert det kjøretekniske vil gi gevinst på neste trinn. Du skal også ha en obligatorisk trinnvurdering før neste trinn påbegynnes.

Lær mer om trinn 2

Trinn 3

Du vil lære trafikale ferdigheter i varierte vei- og trafikkmiljø. I tillegg skal du gjennom et sikkerhetskurs på øvingsbane og en ny trinnvurdering før neste trinn påbegynnes. Ved avslutning av trinn 3 skal du kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven.

Lær mer om trinn 3

Trinn 4

Du nærmer deg slutten av opplæringen. Temaene er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Du skal bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte. Noe av opplæringen er et sikkerhetskurs på vei som består både av teori og to lengre økter med selvstendig kjøring.

Lær mer om trinn 4

Førerprøve

Førerprøven foregår på trafikkstasjonen med en sensor. Det er du som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven og anses som din første selvstendige tur som bilfører.

 

Neste trafikale grunnkurs starter 6. august! Vi starter nå med opplæring i klasse BE/B96 (tilhenger).