Andreas Johannessen er trafikkskolens daglige leder. Han har jobbet som trafikklærer siden 2018. I tillegg til den 2-årige grunnutdanningen ved OsloMet har han en bachelorgrad i trafikkpedagogikk. I denne videreutdanningen er det fokus på elever med spesielle behov. Han underviser på bil, motorsykkel, tilhenger og trafikalt grunnkurs.

Andreas har tidligere jobbet flere år som systemutvikler og har en bachelor i informasjonsteknologi (programmering).

Annen kompetanse
Faglig leder Bachelorgrad i trafikkpedagogikk Profesjonsrettet veiledning (Praksisveileder for studenter)