Kristian Johannessen er trafikklærer. Han har jobbet som trafikklærer siden 2023. Han underviser på bil og trafikalt grunnkurs.

Kristian er utdannet sykepleier og har jobbet flere år i hjemmesykepleien i kommunen.