Vi lærer bort livsviktig trafikal kompetanse til deg som skal lære å kjøre bil, motorsykkel, tilhenger eller trenger trafikalt grunnkurs. Det har vi gjort siden 2018.

Vi har et ønske og et mål for trafikkopplæringen om at flest mulig av våre elever har et kompetansenivå som overgår et nivå der faste regler for alle handlinger dominerer. I begynnelsen av opplæringen kan det være et trygt å forholde seg til faste mønstre og rutiner, men målet vårt er noe annet enn å forbli der. 

Å ha kompetanse til å vurdere smarte og gode trafikale løsninger, er noe vi alltid vil strekke oss etter å gi elevene. Dette kan vi oppnå blant annet gjennom mye øvelseskjøring og praksis underveis i trafikkopplæringen, altså at erfaringen gis med trafikklærer/ledsager ved elevens side.

gasolini1

Hva betyr «Gasolini» trafikkskole?
De ivrigste Flåklypa Grand Prix seerne har kanskje fått med seg en gul Alfa Romeo Carabo på startstreket. Føreren av bilen er Rufino Gasolini, og har vært inspirasjonen til navnet og logoen. Vi venter spent hvert år 1. juledag om Rufino Gasolini klarer å slå Rudolf Blodstrupmoen, Reodor Felgen og resten av deltagerne.

Alfa Romeo Carabo

Organisasjoner vi er medlem av
Vi er medlem av Norges Trafikkskoleforbud og Trafikkforum.