Engasjement er viktig. Vi ønsker å støtte arbeid som er med på å bedre livet til andre.

Kreftforeningen
Julen 2021 støttet vi Kreftforeningen med 10 000 kr. Pengene går til kreftforskning for at færre skal få kreft, flere skal overleve kreft og for å bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.

Forskningsfadder 2022