Strykforsikringen dekker en ny oppkjøring om du skulle trenge det.

Vi opplever svært lav strykprosent med elever vi har fulgt hele opplæringen. Vi tilbyr derfor i forbindelse med førerkortpakker én gratis strykforsikring. Denne dekker ny oppvarmingstime og leie av kjøretøy (verdi 4 000 kr).

Vilkår

  • Gjelder kun elever som er kvalifiserte til kjøp av førerkortpakker
  • Gjelder kun førerkortpakker for personbil og motorsykkel
  • Gjelder elever registrert fra og med 1. februar 2023