Samferdselsdepartementet har publisert en midlertidige unntak i trafikkopplæringsforskriften som gjør at vi kan undervise på nett. En slik løsning jobbes med i disse dager.

Det er nå tillatt med nettkurs for et begrenset utvalg av opplæringen. Før vi tilbyr dette jobber vi med å tilpasse undervisningsopplegget, og sette opp en teknisk løsning.

Nettkursene vi vil tilby er listet opp under. Kursene vil bli tilgjengelig på TABS og kan bestilles som normalt.

  • Trafikalt grunnkurs del 1 til 4
  • Grunnkurs MC

Kilde: Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus)