Situasjonen med koronaviruset gjør at vi endrer tilbud av motorsykkelklær og MC-utstyr. For å forhindre smittespredning og av generelle hygieniske årsaker har vi besluttet og ikke låne ut utstyr.

Dagens situasjon med koronavirus medfører at vi endrer kravene som stilles til å være elev på motorsykkel hos oss. Vi vil av smittemessige og hygieniske årsaker ikke låne ut utstyr. Dette gjelder klær, hjelm, sko, hansker og lignende. Se trafikkopplæringens § 4-9 under for krav til utstyr, men kort fortalt skal det være full bekledning. Vi anbefaler på det sterkeste at du kjøper en regndress som er lagd for motorsykkelkjøring. Det vil holde deg så godt som tørr og varm ved regn.

Kommunikasjon
Kommunikasjon mellom lærer og elev foregår ved bruk av intercom.

  • Alternativ 1 er at du kjøper intercom etter eget budsjett og valg. Enheten må støtte universell tilkobling, og ha en rekkevidde på minst 300 meter.
  • Alternativ 2 er at du låner intercom-enheten av oss, men du må kjøpe "audiokit" til 600 kr som inneholder festebraketter, høyttalere og mikrofon. Dette er personlig og eier du etter endt opplæring. Vi bruker intercom fra Midland, og modellen vi bruker er BTX2 PRO S. Audiokit er kompatibelt med BTX1, BTX2 og BT Next PRO.

Har du egen intercom er du ansvarlig for at du møter med fulladet enhet og at den fungerer.

Regler og krav
Møter du til kjøretimen/kurs uten korrekte klær og/eller utstyr vil timen bli regnet som "ikke møtt" ettersom vi ikke har utstyr til utlån. Kjøretimen/kurset kan ikke gjennomføres ettersom kravene i § 4-9 i trafikkopplæringsforskriften ikke er oppfylt.

§ 4-9.Tilleggskrav til elever under øvingskjøring mot vederlag
For øvingskjøring mot vederlag i klassene A, A2 og A1 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte gjennomsiktig visir eller briller, hansker, fottøy som dekker over ankelen og hensiktsmessige klær egnet for motorsykkelkjøring som dekker øvrige kroppsdeler. Hansker, fottøy og klær skal være av materiale som ikke smelter, brenner eller rives ved velt, og som har en beskyttende effekt ved slag og støt.

For øvingskjøring mot vederlag i klasse AM 146 skal eleven i tillegg til påbudt styrthjelm, benytte visir eller briller, hansker og fottøy som er egnet til kjøring på moped.

Kilder