Generelle vilkår gjelder for alle våre tjenester og produkter og må leses i sammenheng med vilkårene for hver tjeneste eller produkt.

Endring av kjøretimer, kurs og lignende

Endring av kjøretimer, kurs, og lignende må senest være formidlet til oss innen kl. 12.00. Hvor mange virkedager i forveien endringen må varsles avhenger av tjenesten som er bestilt.

 • Kjøretime, teoritime og trinnvurdering er 1 virkedag
 • Obligatoriske kurs (trafikalt grunnkurs del 1 - 7, sikkerhetskurs på øvingsbane, sikkerhetskurs på vei) er 2 virkedager
 • Førerprøve er 3 virkedager
 • Andre tjenester er 2 virkedager

Avbestilling etter fristen vil medføre at du blir fakturert 100 % av beløpet for tjenesten. Gyldig fravær er beskrevet under punktet om oppmøte.

Bestilling av kjøretimer

Kjøretimer kan bestilles på tabselev.no eller på vår nettside. Når bestillingen er registrert må trafikklæreren godkjenne bestillingen manuelt for at den skal være gyldig. Du mottar en bekreftelse på e-post når bestillingen er behandlet. Bestillinger etter kl. 22 garanteres ikke å bli behandlet før neste dag.

Oppmøte

Gyldig fravær er sykdom med legeerklæring. Legeerklæringen må leveres innen 5 virkedager. Skyldes fraværet andre årsaker og legeerklæring ikke kan fremskaffes vil kunden bli fakturert 100 % av beløpet for tjenesten.

Forsinkelser på mer enn 5 minutter til kjøretimer vil gå ut over kjøretimen. Forsinkelser til kurs på inntil 15 minutter godtas. Er forsinkelsen større kan undervisningspersonellet avvise deg, da målene for kurset ikke nødvendigvis vil bli nådd. Du vil bli fakturert 100 % av beløpet for kurset, og deltagelse på nytt kurs må bestilles.

Straks du skjønner du blir forsinket eller forhindret fra å møte skal det varsles umiddelbart. Forsinkelser registreres, og ved stadig gjentagelse vil det gå ut over din tid.

Fravær eller forsinkelser av undervisningspersonell varsles så tidlig det er mulig. Dersom kjøretime, kurs eller lignende må avlyses vil du ikke bli kompensert økonomisk, men det vil bli organisert ny kjøretime, nytt kurs eller lignende så raskt som mulig. Forsinkelser tas igjen ved samme kjøretime eller neste.

Betaling

Undervisning skal betales på forskudd eller etter endt undervisning. Det gis ikke kreditt. Nye kunder må betale på forskudd ved bestilling av første kjøretime. Du kan overføre valgfritt beløp til din TABS-konto. Logg inn på tabselev.no for å se kontonummeret og KID-nummer. Du kan overføre valgfritt beløp til din elevkonto.

Betalingsmåter:

 • Kort
 • Vipps
 • Kontant
 • TABS-konto
 • Faktura

Det lønner seg å betale for timene ved å bruke bankoverføring. Fra 01.01.19 må du som kunde dekke kostnaden ved bruk av bankkort / Vipps (utgjør 1,95 % av kjøpssummen).

Forfallsdato for fakturaer er 7 dager etter faktureringsdato. Det blir gitt ett betalingsvarsel på forfallsdato før det sendes inkassovarsel 2 dager senere med et gebyr på 70 kr. Forfalte fakturaer behandles av Lindorff.

Er du under 18 år vil fakturaen utstedes til en foresatt.

All opplæring samt førerprøve skal være betalt og bokført på vår konto før førerprøvedatoen.

Opplæring

Gyldig legitimasjon og bevis for trafikalt grunnkurs skal medbringes til hver kjøretime. Førerkort for annen klasse godtas. Eventuelt kontrollgebyr ved mangel betales av deg som elev. 

Har du tidligere vært elev hos en annen trafikkskole kreves en dobbeltime for å kartlegge videre opplæring. 

Førerprøve

Førerprøven tilbys som en tjeneste av Statens vegvesen, og eventuelle erstatningskrav i forbindelse med førerprøven må rettes til Statens vegvesen. Vi tilbyr leie av godkjent førerprøvevogn og eventuelt kjøretimer før førerprøven. Under førerprøven er du kunde av Statens vegvesen.

 • Skulle førerprøven bli avlyst, og det skyldes forhold ved deg, vil du bli belastet full pris for tjenestene du har bestilt av oss.
 • Skulle det være forhold hos Statens vegvesen som gjør at førerprøven blir avlyst vil førerprøven anses som en dobbeltime. Eventuelle kjøretimer før førerprøven betales som normalt i tillegg.

Har du bestilt førerprøve og trafikklæreren mener hovedmålet for trafikkopplæring ikke er nådd, kan dato for førerprøve bli krevd endret hvis den skal gjennomføres hos oss.

Vanligvis benytter vi trafikkstasjonen i Drøbak til førerprøver. Andre trafikkstasjoner kan etter avtale med trafikklærer benyttes. Andre priser om leie av bil til førerprøve kan gjelde.

Priser

Oppdaterte og gjeldende priser finnes på Gasolini trafikkskole sin nettside.

Åpningstider

Kontoret er åpent hverdager kl. 9 til 17, men kan være ubemannet under kjøretimer. Vi anbefaler at du tar kontakt om du ønsker å møte på trafikkskolen.

Kjøretimer tilbys kl. 7 til 21.45.

Om vilkårene

Du skal ha gjort deg kjent med innholdet på trafikkskolens nettside og supportsenter. Du aksepterer de til enhver tid gjeldende vilkår for Gasolini trafikkskole, tilgjengelig på gasolinitrafikkskole.no. 

Kjøp grunnpakken og spar 2010 kr! Alle kunder får gratis tilgang til teoritentamen.no.